Vi vill hjälpa företag att kommunicera ett enhetligt och samlat grafiskt uttryck som väl speglar verksamheten. Som kund får du flera skissförslag under designprocessen innan original tas fram. Exempel på produkter som vi arbetat med är; foldrar, broschyrer, affischer, vernissagekort, rollups, utställningstexter, skivomslag och logotyper. Vi kan även producera illustrationer för hand eller i datorn. Bilderna nedan visar skivomslag som vi arbetat med från idé till färdig produkt åt Hasse Fröber Musical Companion.